Výběr jazyka:

 • Čeština
 • English
 • Deutsch

P_27

Služby pro partnery - dodavatele staveb

 • Realizace komplexní subdodavatelské zakázky na dodávku a montáž gastrotechnologického zařízení pro generálního dodavatele staveb
 • Realizace zakázek různého charakteru veřejného stravování, např. restaurační, školní, nemocniční, hotelové, pobytové a závodní stravování, barové úseky, pizzerie, gastronomické vybavení (chladící a termická technologie) pro jednotlivé prodejny a supermarkety, apod.

Výhodné cenové nabídky

 • Vyhotovení výhodných technických a cenových položkových nabídek dle výkazů výměr projektové dokumentace k realizaci
 • Zpracování výhodných technických a cenových nabídek do tendrových soutěží - podpora při získání zakázky

Poskytnutí slevy na režije stavby

 • Ze souboru objednaného gastronomického zařízení poskytnutí množstevní slevy, jakožto příspěvku na režie stavby
 • Výše slevy stavnovena specificky ke každé zakázce (v závislosti na výši finančního kontraktu a celkových smluvních podmínek)

Zajištění koordinace na stavbě

 • Zajištění koordinační spolupráce při realizaci zakázky s generálním dodavatelem stavby a se zúčastněnými profesemi

Bezplatné zajištění instalační dokumentace na stavbu

 • Vyhotovení instalační dokumentace, pro dodávku a montáž gastrotechnologie, specifikující požadavky na stavební připravenost zúčastěných profesi (STAVEBNÍ DÍL, ZTI, VZT, ELEKTRO, PLYN, INTERIÉR, apod.)
 • v rámci realizace zakázky vždy bezplatně

Zajištění dokumentace skutečně provedeného díla

 • Zajištění všech nutných dokladů (dokumentace skutečného provedení díla, revizní zprávy, protokoly o zaškolení, atesty, prohlášení o shodě, vedený úřední stavební deník se záznamy, apod.) pro kolaudaci a předání realizované gastrotechnologické subdodávky investorovi

Flexibilní obchodní a záruční podmínky dle požadavku investora

 • Možnost sjednání obchodních a záručních podmínek na jednotlivé realizační akce dle požadavku investora
 
 

Vaše stavba & naše zařízení = správná volba

T_5T_6T_7T_3T_4T_1